Tuesday, January 11, 2011

Ujub


Sifat ujub berkait rapat dengan takbur dan riyak. Ujub bererti berasa hairan dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri. Ini juga berkait rapat dengan kelebihan dari segi kecantikan , kepandaian, kekayaan dan lain-lain.

Sifat ujub boleh diatasi dengan sentiasa memikir bahawa tidak ada benda yang kekal di dunia ini.
Setiap sifat boleh ditimpa keuzuran atau penyakit suatu hari nanti, yang tinggi darjat keturunannya tidak akan dinilai di sisi Allah selain takwa dan yang kaya pula boleh mengalami bencana-bencana seperti kecurian, penculikan dan sebagainya.

Sentiasa menghisab diri(muhasabah) sebagai hamba Allah akan melahirkan jiwa yang murni dan bebas daripada sifat-sifat tercela ini.

No comments:

Post a Comment

al Quran

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...